keyboard_arrow_down

Profile na zamówienie - od koncepcji do gotowego wyrobu

PRIMO specjalizuje się we wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów w oparciu o projekty powierzone przez Klientów. Dzięki doświadczonej kadrze i nowoczesnemu parkowi maszynowemu podejmujemy się realizacji najbardziej skomplikowanych koncepcji i gwarantujemy najwyższą jakość efektu końcowego. Na każdym etapie realizacji projektu zapewniamy wszechstronne wsparcie techniczne. Stworzyliśmy też procedury, które pozwalają naszym Klientom zachować pełną kontrolę nad procesem wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami

Proces projektowania i wdrożenia profili do produkcji – krok po kroku

Na potrzeby realizacji projektów na zamówienie stworzyliśmy procedury, których celem jest planowe, metodyczne i w pełni transparentne przeprowadzenie wdrożenia nowych wyrobów. Każdy etap projektu realizowany jest w cyklu następujących po sobie czynności: koncepcja, walidacja, weryfikacja i akceptacja. Rozpoczęcie kolejnego etapu jest możliwe tylko po pisemnej akceptacji Klienta.

Każdy nowy projekt realizowany jest w trzech etapach, rozbitych na zadania cząstkowe:

 

I etap. Od zapytania ofertowego do wysłania oferty do Klienta:

 • zapytanie ofertowe – Klient składa zapytanie wraz z dołączonym projektem profilu (rysunki techniczne z wymiarami i zakresem tolerancji wymiarowej) i określeniem wielkości zamówienia (w liczbie sztuk lub metrów jednorazowo lub w skali roku), podaje też rodzaj surowca, kolorystykę i planowane zastosowanie gotowego produktu,

 • analiza wymagań Klienta – przedstawiciel PRIMO tworzy dokument podsumowujący wszystkie wymagania Klienta oraz dostarczoną specyfikację i rysunki techniczne,

 • analiza wykonalności – koordynator projektu, wraz z kierownikiem warsztatu i technologiem przeprowadzają ocenę wykonalności projektu – w przypadku konieczności dokonania korekt, przygotowywana jest lista pytań i propozycji zmian, którą koordynator projektu przedstawia do akceptacji Klientowi,

 • przygotowanie oferty – oferta powstaje w oparciu o analizę wymagań Klienta oraz szacowanie kosztów poszczególnych etapów realizacji – Klient otrzymuje wycenę, specyfikację techniczną oraz zoptymalizowany projekt profilu.

 

II etap: od akceptacji oferty przez Klienta po akceptację gotowego produktu:

 • przyjęcie zamówienia – jeżeli Klient zaakceptuje przedstawioną ofertę, projekt wchodzi w fazę realizacji, co zostaje potwierdzone podpisaniem umowy,

 • zatwierdzenie designu – Klient otrzymuje finalną wersję rysunku technicznego do akceptacji – w momencie zaakceptowania designu rozpoczyna się proces wdrożenia projektu,

 • projektowanie narzędzi i procesu – na podstawie zatwierdzonego designu projektowane są narzędzia (w tym przede wszystkim głowica do wytłaczania i kalibratory) oraz przebiegu procesu wytłaczania – jeżeli zachodzi konieczność dokonania zmian w designie, poprawki przedstawiane są do akceptacji Klientowi,

 • wytwarzanie narzędzi i próby technologiczno-narzędziowe – po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów powstają narzędzia i rozpoczynają się testy wdrożeniowe, których celem jest uzyskanie wyrobu zgodnego z wymogami oraz przygotowanie zestawu narzędzi do produkcji seryjnej  – próby trwają aż do momentu uzyskania produktu zgodnego z wymaganiami Klienta,

 • przygotowanie i akceptacja wzorców wyrobu – próbki profili trafiają do działu jakości i po uzyskaniu pozytywnej oceny przesyłane są do akceptacji Klientowi – wymagana jest akceptacja na piśmie, zatwierdzająca próbki profili jako wyroby wzorcowe, które będą punktem odniesienia dla całej późniejszej produkcji,

 • przygotowanie dokumentacji – po uzyskaniu akceptacji Klienta, powstaje dokumentacja opisująca wszystkie parametry produktu, w tym jego wymiary i rodzaj użytego surowca, a także szczegółowy opis wszystkich działań składających się na proces produkcyjny oraz proces pakowania gotowych produktów.

 

III etap: kontrola pierwszych partii profili i uruchomienie produkcji*:

 • kontrola pierwszych partii produkcyjnych – wytwarzanie pierwszych partii nowego produktu odbywa się pod kontrolą działu wdrożeń, który szkoli operatora produkcji i nadzoruje jego pracę do momentu uzyskania założeń projektowych – jeżeli na tym etapie wykryte zostaną jakieś problemy, wprowadzane są korekty narzędzi, procesu pakowania lub dokumentacji,

 • uruchomienie produkcji – warunkiem rozpoczęcia normalnej produkcji jest wytworzenie dwóch kolejnych partii produktu, które są w pełni zgodne z założeniami projektowymi.

W praktyce procedura projektowa jest jeszcze bardziej szczegółowa. Dzięki niej można zapewnić procesowi projektowemu pełną transparentność. Podział obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne aspekty oraz etapy wdrożenia staje się czytelny dla wszystkich uczestników. Głównym celem stosowanych w PRIMO procedur jest wytworzenie produktu na światowym poziomie, który zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie przez Primo, w zakresie określonym poniżej, wszystkich danych kontaktowych w celu komunikacji z Primo do czasu skorzystania przeze mnie z prawa do odstąpienia od umowy. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Obejmuje to również przechowywanie i przetwarzanie, a także przekazywanie danych osobowych. Wszystkie ważne informacje można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie danych osobowych, wniosków lub innych informacji lub przekazanie ich stronom trzecim odbywa się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Dane osobowe będą ujawniane wyłącznie w celu przekazywania zapytań do odpowiednich miejsc i obszarów naszych spółek stowarzyszonych lub partnerów.
keyboard_arrow_up