Dane rejestrowe i kontaktowe

Primo Polska Sp. z o.o.

Chemiczna 2, 44-240 Żory, Poland

Telefon: +32 432 475 9000

E-mail: primo@primo.com 
Internet: https://pl.primo.com/ 

 

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy w KATOWICACH

Nr KRS 0000028300

Kapitał zakładowy 12 023 500,00 ZŁ

Numer identyfikacji podatkowej: 5261049628

 

Zarząd:

Bartłomiej Baudler - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 
Marcin Cyprian Śliż
Artur Bogdan Makara
Claus Tonnesen

Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo:

Właściwością miejscową sądu w zakresie dozwolonym przez prawo jest siedziba firmy
Primo Polska Sp. z o.o.

Zasadniczo jak również prawnie wiążące jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
webmaster@primo.com 

Odpowiedzialność:

Pomimo szczegółowej i dokładnej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych. Za zawartość połączonych stron internetowych odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane pozostają zastrzeżone dla Primo Polska Sp. z o.o., o ile nie zawarto innych umów w formie pisemnej.